• Ολοκληρωμένες λύσεις
  ανακύκλωσης μετάλλων.

  Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης μετάλλων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Λύσεις αποξήλωσης εργοστασιών

  Παρέχουμε αξιόπιστες και θεσμικά άψογες λύσεις αποξήλωσης εργοστασίων.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ολοκληρωμένες λύσεις
  ανακύκλωσης καταλυτών.

  Φροντίζουμε για την αξιόπιστη ανακύκλωση των καταλυτών αυτοκινήτων.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ